พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน The Xvolution บอร์ดเกมพันธุ์ไทยแท้

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน The Xvolution บอร์ดเกมพันธุ์ไทยแท้

continue reading »