รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน The Xvolution บอร์ดเกมพันธุ์ไทยแท้

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,