ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยใช้ได้จริง”

ปาฐกถาพิเศษ “งานวิจัยใช้ได้จริง” โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประจําปี 2557

continue reading »