พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชุดตรวจโรคลำไส้อักเสบในสุนัข

นักวิจัยนาโนเทค ร่วมกับ บริษัทเว็ท แพลนเน็ท จำกัด พัฒนา “ชุดตรวจแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อพาร์โวไวรั สและเชื้อโคโรน่าไวรัสในชุดตรวจเดียวกัน” เป็นชุดตรวจที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว ใช้เวลาอ่านสัญญาณประมาณ 15 นาที มีความไวในการตรวจจับและมีความจำเพาะสูง

continue reading »