พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์เพื่อการประกอบอาหารยุคใหม่

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์เพื่อการประกอบอาหารยุคใหม่

continue reading »