รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์เพื่อการประกอบอาหารยุคใหม่

 

Tags: , , , , , , , , , , ,