ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน พลาสติก พิทักษ์โลก

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่เราจะสามารถช่วยกันลดมลภาวะ และลดอุณหภูมิให้โลกของเรา ด้วยส่วนประกอบในการทำพลาสติก ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ที่นักวิจัยสามารถคิดค้นขึ้นมา เพื่อช่วยให้พลาสติก ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้ สามารถที่จะย่อยสลายไปได้เอง ในธรรมชาติ

continue reading »