พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่เราจะสามารถช่วยกันลดมลภาวะ และลดอุณหภูมิให้โลกของเรา ด้วยส่วนประกอบในการทำพลาสติก ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ที่นักวิจัยสามารถคิดค้นขึ้นมา เพื่อช่วยให้พลาสติก ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้ สามารถที่จะย่อยสลายไปได้เอง ในธรรมชาติ

โดยไม่จำเป็น ที่จะต้องมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง กระบวนการในการผลิตเลย ผู้ประกอบการ ก็ยังสามารถ ที่จะผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อใช้งาน ได้เหมือนกับการผลิตพลาสติกทั่วไป รวมถึง ประโยชน์ที่จะได้รับ หลังจากการย่อยสลายของ พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ก็สามารถนำไปบำรุงดิน ใช้เพาะปลูกพืชได้ดีอีกด้วย

 

Tags: , , , ,