พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

continue reading »