พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน PATit พิมพ์รหัสด้วยหมึกนำไฟฟ้า

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน PATit พิมพ์รหัสด้วยหมึกนำไฟฟ้า

continue reading »