พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นาโนต่อตัวอ่อนปลาม้าลาย

ปลาม้าลายเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่ได้ยอมรับในระดับสากล สำหรับเป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัยด้านพิษวิทยา ซึ่งปลาม้าลายมีข้อดีหลายอย่างต่อการวิจัยเกี่ยวกับพันธุกรรม และพัฒนาการของตัวอ่อน ทีมนักวิจัย สวทช. จึงพัฒนาวิธีการทางเลือกใหม่ ในการทดสอบความปลอดภัยของอนุภาคนาโน สารสมุนไพร สารเคมี รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

continue reading »