พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน NECTEC SERS Chips ช่วยงานพิสูจน์เอกลักษณ์สารเคมี

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน NECTEC SERS Chips ช่วยงานพิสูจน์เอกลักษณ์สารเคมี

continue reading »