พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน P lignin care ลิกนินเพื่อยับยั้งการก่อเชื้อ

นักวิจัย สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์พีลิกนินแคร์ โดยใช้วิธีการสกัดแยกจากกากอ้อย ซึ่งเป็นของเหลือในกระบวนการผลิตน้ำตาล เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการคุณสมบัติยับยั้งการก่อเชื้อของแบคทีเรีย และเชื้อราที่ทำการทดสอบ

continue reading »