นักวิจัย สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์พีลิกนินแคร์ โดยใช้วิธีการสกัดแยกจากกากอ้อย ซึ่งเป็นของเหลือในกระบวนการผลิตน้ำตาล เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการคุณสมบัติยับยั้งการก่อเชื้อของแบคทีเรีย และเชื้อราที่ทำการทดสอบ

โดยได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารละลายลิกนิน เพื่อการทำเคลือบ ที่ทำการทดสอบกับการเคลือบบนทั้งแผ่นเส้นใยธรรมชาติ และแผ่นเส้นใยสังเคราะห์ แล้วพบว่าสามารถยับยั้งการก่อเชื้อแบคทีเรียเป้าหมายได้ถึง 24 ชั่วโมง ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์พีลิกนินแคร์ และผลงานวิจัยอื่นๆ สามารถเข้าร่วมชมได้ในงาน NSTDA Investors’ day 2018 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 6 ก.ค. 2561

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,