พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สวทช. ผนึก มทร.อีสาน พลิกทุ่งกุลาให้ “ยิ้มได้” ด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่

สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ยกระดับการทำเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ สู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ผ่านสถานีเรียนรู้ ประกอบด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรประณีต การบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร การผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง การผลิตพืชหลังนา การผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน และโคกหนองนาทุ่งกุลาโมเดล

continue reading »