พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ระบบการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิด

สวทช. พัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะ ติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมของการปลูกพืช บนเครือข่าย internet of thing ได้แก่ ค่าความชื้นดิน ความเข้มแสงอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ผ่านชุดเซนเซอร์ โดยผู้ใช้สามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาพิจารณาควบคุมการให้น้ำ และปุ๋ยได้อย่างแม่นยำ ทั้งระบบอัตโนมัติ ตั้งเวลา และสั่งงานเองโดยตรงจากผู้ใช้ ผ่าน Smart phone

continue reading »