นวนุรักษ์

ผลงาน นวนุรักษ์ โดย คุณวัชชิรา บูรณสิงห์ จากทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.

continue reading »