พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทคนิคบริหารพื้นที่ปลูกช่วยเพิ่มผลผลิต

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เทคนิคบริหารพื้นที่ปลูกช่วยเพิ่มผลผลิต

continue reading »