พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พาที (Party) ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน พาที (Party) ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย

continue reading »