รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน พาที (Party) ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,