พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน นวัตกรรมทำได้ DIY Spacer อุปกรณ์พ่นยาโรคหืด

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ประดิษฐ์ DIY Spacer อุปกรณ์ช่วยพ่นยาแบบมีวาล์วเปิด-ปิดควบคุมทางเดินอากาศ สำหรับการรักษาโรคหอบหืดในเด็กและผู้สูงอายุ ด้วยวัสดุที่หาได้ง่าย มีราคาต้นทุนถูก โดยได้ร่วมมือกับแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

continue reading »