พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน กำจัดเชื้อโรคได้ยาวนานด้วย Silver Nano

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน กำจัดเชื้อโรคได้ยาวนานด้วย Silver Nano

continue reading »