รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน กำจัดเชื้อโรคได้ยาวนานด้วย Silver Nano

 

Tags: , , , , , , , , , , ,