พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอสมุนไพรไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

สวทช. ร่วมกับบริษัทห้าตะขาบ ซิมเทียนฮ้อ จำกัด ทำวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตยาอมแก้ไอแผนโบราณตราตะขาบห้าตัว ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้น และพัฒนาวิธีการเตรียมวัตถุดิบยา สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตยาแก้ไอในรูปแบบสเปรย์น้ำ รวมถึงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ สามารถลดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของคออักเสบได้มากกว่า 99.9 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 5 นาที

continue reading »