พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ขยายกำลังการผลิต H-FAME เตรียมทดสอบในรถยนต์

เอ็มเทค สวทช. ร่วมมือกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วน การใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยล่าสุดมีการต่อยอดเทคโนโลยี เฮช-เฟม (H-FAME) จากโครงการร่วมวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อผลิตในระดับโรงงานสาธิตได้สำเร็จในประเทศ

continue reading »