พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน

โจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือ การคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตผ้า ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน จึงทำการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเคลือบสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อช่วยยกระดับสิ่งทอ ให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย

continue reading »