โจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือ การคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตผ้า ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน จึงทำการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเคลือบสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อช่วยยกระดับสิ่งทอ ให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย

ปัจจุบัน โรงงานต้นแบบได้เปิดให้บริการพัฒนา และเคลือบสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อให้ผ้ามีสมบัติโดดเด่น ทั้งสมบัติการสะท้อนน้ำ ทำให้ดูแลรักษาง่าย ลดการเปรอะเปื้อน สมบัตินุ่มลื่นเพื่อให้สวมใส่สบาย สมบัติต้านแบคทีเรียเพื่อลดการเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ สมบัติต้านยูวีทำให้ของผ้าไม่ซีดจาง และนอกจากนี้ยังสามารถทำให้ผ้ามีกลิ่นหอมได้อย่างยาวนาน

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย, พลังวิทย์, คิด, คนไทย, สวทช, วิทยาศาสตร์, nstda channel, nstda, สวทช, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, สิ่งทอนาโน, เคลือบสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี, สมบัติสะท้อนน้ำ, ลดการสะสมของแบคทีเรีย, ลดการเปรอะเปื้อน, ต้านยูวี, มีกลิ่นหอม, นุ่มลื่น, โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,