• กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.1 – Update Technology MTEC

  กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.1 – Update Technology MTEC

  กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.1 – Update Technology MTEC โอกาสสร้างความร่วมมือต่อยอดงานวิจัยไปกับ MTEC โดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ ดร.กฤษดา ประภากร รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในหัวข้อ “Domain of Utilization และ โอกาส สร้างความร่วมมือ ต่อยอดงานวิจัยไปกับ MTEC”

  continue reading »

   
   
 • หลุมดำคืออะไร?

  หลุมดำคืออะไร?

  ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลุมดำ โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และประธานชมรมคนรักมวลเมฆ

  continue reading »

   
   
 • NSTDA Science Creating ตอน สูตรสำเร็จ การบริหารงานแบบ “Super Productive สไตล์คนเยอรมัน”

  NSTDA Science Creating ตอน สูตรสำเร็จ การบริหารงานแบบ “Super Productive สไตล์คนเยอรมัน”

  รายการ NSTDA Science Creating ตอน สูตรสำเร็จ การบริหารงานแบบ “Super Productive สไตล์คนเยอรมัน” กับ ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงระเบียงกาแฟ อาคารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

  continue reading »

   
   
 • CAE 3D : ฟรีแวร์การคำนวณทางวิศวกรรมสัญชาติไทย

  CAE 3D : ฟรีแวร์การคำนวณทางวิศวกรรมสัญชาติไทย

  บันทึกการถ่ายทอดสดเรื่อง “CAE 3D : ฟรีแวร์การคำนวณทางวิศวกรรมสัญชาติไทย” โดย ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ นักวิจัยจากทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

  continue reading »

   
   
 • นวัตกรรมน้ำยาง ParaFIT เพื่อผลิตหมอนและที่นอนจากน้ำยางธรรมชาติ

  นวัตกรรมน้ำยาง ParaFIT เพื่อผลิตหมอนและที่นอนจากน้ำยางธรรมชาติ

  การบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมน้ำยาง ParaFIT เพื่อผลิตหมอนและที่นอนจากน้ำยางธรรมชาติ” โดยนักวิจัยจากทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

  continue reading »