เท้าเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่คนเราต้องใช้ทุกวันในการทำกิจกรรมต่างๆ คุณต้องใช้เจ้าเท้า 2 ข้างนี้ทั้งสิ้น แต่ถ้าหากเท้าของคุณ มีความผิดปกติของโครงสร้างเท้า ที่ไม่มีส่วนโค้งเว้า นั้นก็จะทำให้เกิดปัญหาและส่งผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายได้ ภาวะอุ้งเท้าแบน คือ ภาวะผิดปกติของโครงสร้างเท้าที่ไม่มีส่วนโค้งเว้าของบริเวณกลางเท้า

ทีมวิจัย เอ็มเทค จึงได้พัฒนาสูตรพอลลิเมอร์ผสม สำหรับการเตรียนเส้นฟิลาเมนต์ เพื่อนำมาขึ้นรูปแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ที่ช่วยแก้ปัญหาหรือรักษาภาวะอุ้งเท้าแบน ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

 

Tags: , , ,