โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง

การนำเสนอผลงานวิจัย (Technology Pitching) กลุ่มเกษตร/ประมง, อาหาร/เครื่องดื่ม, สื่อการเรียน ในหัวข้อ “โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง” ในงาน Thailand Tech Show 2018 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

continue reading »