พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน หิ้งสู่ห้าง Thailand Tech Show

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน หิ้งสู่ห้าง Thailand Tech Show

continue reading »