พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เตาก๊าซหุงต้มประสิทธิภาพสูง

สวทช. สนับสนุน มจธ. ช่วยเอกชนนำ วทน. ยกระดับเตาก๊าซแอลพีจี โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบเตา ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้ก๊าซ ผลสำเร็จจากการพัฒนาพบว่า สามารถพัฒนาเตาให้มีประสิทธิภาพทางความร้อนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 53.06% เป็น 60.70% หรือเพิ่มขึ้น 7.64% คิดเป็นอัตราการประหยัดพลังงานเท่ากับ 12.58%

continue reading »