พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เตาชีวมวลแบบปั้นมือได้ด้วยตนเอง

สวทช. ภาคเหนือ สนับสนุนงบประมาณให้ อาจารย์องอาจ ส่องสี พัฒนาเตาชีวมวลแบบปั้นมือได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเตาแก๊สซิไฟเออร์ที่เหมาะกับการใช้ซังข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงาน โดยจะเกิดควันน้อยกว่า ในขณะที่ให้ความร้อนสูงกว่าเตาฟืนธรรมดา

continue reading »