สวทช. ภาคเหนือ สนับสนุนงบประมาณให้ อาจารย์องอาจ ส่องสี พัฒนาเตาชีวมวลแบบปั้นมือได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเตาแก๊สซิไฟเออร์ที่เหมาะกับการใช้ซังข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงาน โดยจะเกิดควันน้อยกว่า ในขณะที่ให้ความร้อนสูงกว่าเตาฟืนธรรมดา ซึ่งซังข้าวโพด 1 กิโลกรัม สามารถใช้หุงต้มได้ประมาณ 30 นาที ตัวเตาก็ผลิตได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ ชาวบ้านสามารถทำเองได้โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เตาชีวมวลแบบปั้นมือได้ด้วยตนเอง ให้กับสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อปั้นใช้ในครัวเรือน ซึ่งชุมชนผลิตได้เอง รวมทั้งสร้างเป็นอาชีพหรือรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแกนนำในพื้นที่สำนึกรักบ้านเกิด ในการนำซังข้าวโพดและเศษชีวมวลมาป็นแหล่งพลังงาน ช่วยลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบนด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,