พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ช่วยต่อยอดผลงานเยาวชน

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ช่วยต่อยอดผลงานเยาวชน

continue reading »