พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เตียงความดันลบเพื่อการแพทย์

บริษัทไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ITAP และ PTEC สวทช. พัฒนา ‘เตียงความดันลบเพื่อการแพทย์ มีลักษณะเป็นกล่องใสเจาะรูโดยรอบสำหรับทำหัตถการ และติดตั้งเครื่องกำเนิดความดันลบเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายในเตียงไหลออกสู่ภายนอก ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยมีค่าติดลบที่ -20.31 Pa ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้มาก

continue reading »