พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Power Lift Bed เตียงนอนช่วยการลุกนั่งลุกยืนของผู้สูงอายุและผู้ป่วยฟื้นฟู

สวทช. ร่วมกับ บริษัท SB Design Square พัฒนาเตียง Power Lift Bed ที่มีระบบปรับหมุนเบาะจากท่านอน สู่ท่านั่ง และท่าลุกยืน โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมด้วยตนเอง ผ่านรีโมตคอนโทรล มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง ช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้ม

continue reading »