สวทช. ร่วมกับ บริษัท SB Design Square พัฒนาเตียง Power Lift Bed ที่มีระบบปรับหมุนเบาะจากท่านอน สู่ท่านั่ง และท่าลุกยืน โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมด้วยตนเอง ผ่านรีโมตคอนโทรล มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง ช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้ม
Power Lift Bed มีความแข็งแรงสูง สามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 250 กิโลกรัม เหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฟื้นฟูหลังการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัด เตียงนี้จะช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งาน ในการลุกมาทำกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,