พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน “เตียงตื่นตัว” กระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุ

นักวิจัย สวทช. พัฒนา “เตียงตื่นตัว” หรือ เตียงกระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุ เป็นเตียงนอนที่ช่วยกระตุ้นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เดิมนอนติดเตียง ให้ตื่นตัวและทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีเตียงผู้สูงอายุที่มีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน และความปลอดภัยในการใช้งาน

continue reading »