พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน รดน้ำพืชอย่างเพียงพอด้วยเครื่องวัดความชื้นที่ใช้เทคนิกแบบ TDR

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน รดน้ำพืชอย่างเพียงพอด้วยเครื่องวัดความชื้นที่ใช้เทคนิกแบบ TDR

continue reading »