พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียว

นักวิจัย สวทช. พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 โดยใช้เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียว ให้ผลการทดสอบภายใน 75 นาที สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ โดยหากสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง แสดงว่ามีการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 แต่หากสียังคงเป็นสีม่วงแสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ

continue reading »