นักวิจัย สวทช. พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 โดยใช้เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียว ให้ผลการทดสอบภายใน 75 นาที สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ โดยหากสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง แสดงว่ามีการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 แต่หากสียังคงเป็นสีม่วงแสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ

โดยความร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันชุดตรวจนี้มีความแม่นยำ ความไวและจำเพาะสูง อยู่ในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนชุดตรวจ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเตรียมขยายผล ไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,