Science News – 2013/09/24

รายการ Science News ในตอนนี้จะนำท่านไปพบกับแว่นตาอัจฉริยะ ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถวัดประสิทธิภาพของการเรียนการสอนได้แบบเรียลไทม์ จากนั้นไปพบกับการพัฒนาเทคนิคใหม่ ที่่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของโฮโลแกรมที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ช่วยการเรียนรู้ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน

continue reading »