แว่นตาอัจฉริยะช่วยการเรียนการสอน
นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยในเมืองแมดริด ประเทศสเปน ได้พัฒนาแว่นตาอัจฉริยะ ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถวัดประสิทธิภาพของการเรียนการสอน โดยเมื่อมองผ่านแว่นตาอัจฉริยะนี้ ก็จะปรากฏสัญลักษณ์ที่ลอยอยู่เหนือศรีษะนักเรียนเป็นเครื่องหมายบอกสถานะการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ณ ขณะนั้น แว่นตาอัจฉริยะนี้จะทำงานอย่างไร จะช่วยการเรียนการสอนได้จริงหรือไม่ ติดตามได้ในรายการ Science News ในตอนนี้ครับ


เทคนิคใหม่ในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์
เป็นเวลากว่า 50 ปีมาแล้วที่นักภาษาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ได้พยายามทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ใช้ข้อมูลคำศัพท์จากพจนานุกรมมาช่วยในการแปลภาษา แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากคำศัพท์หลายๆ คำอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกัน เมื่ออยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น ศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ได้นำเสนอเทคนิคใหม่ในการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ โดยไม่ใช้พจนานุกรมในการช่วยแปลภาษา เทคนิคนี้จะทำงานอย่างไร และผลลัพธ์ที่ได้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ติดตามได้ในรายการ Science News ในตอนนี้ครับ


โฮโลแกรมช่วยการเรียนรู้ทางการแพทย์อย่างไร?
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรม ในการแสดงภาพกราฟิกสามมิติของส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกาย เพื่อที่จะแสดงการทำงานของอวัยวะนั้นๆ แบบเสมือนจริง ซึ่งจะช่วยให้การเรียนของนักศึกษาแพทย์เกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะที่ซับซ้อนในร่างกาย สามารถเห็นภาพ และเข้าใจในรายละเอียดได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีโฮโลแกรมนี้จะเป็นอย่างไร และถูกนำมาช่วยในการเรียนของนักศึกษาแพทย์อย่างไร ติดตามได้ในรายการ Science News ในตอนนี้ครับ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,