พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน นวัตกรรมปุ๋ยนาโนคีเลต แก้ปัญหาผลผลิตสวนทุเรียน

นักวิจัย สวทช. พัฒนานวัตกรรมปุ๋ยคีเลต สูตรธาตุอาหารรองและเสริมสำหรับพืช ด้วยเทคโนโลยีคีเลชั่น ที่มีความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนเพื่อผลิต และจำหน่ายเป็นปุ๋ยคีเลตสูตรต่างๆ ตามความต้องการของพืช

continue reading »