นักวิจัย สวทช. พัฒนานวัตกรรมปุ๋ยคีเลต สูตรธาตุอาหารรองและเสริมสำหรับพืช ด้วยเทคโนโลยีคีเลชั่น ที่มีความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนเพื่อผลิต และจำหน่ายเป็นปุ๋ยคีเลตสูตรต่างๆ ตามความต้องการของพืช

ปัจจุบัน มีการนำปุ๋ยคีเลตไปใช้แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งประสบปัญหาด้านผลผลิต เนื่องจากต้นทุเรียนเจริญเติบโตได้ไม่ดี ต้นไม่แข็งแรง ผลจากการใช้นวัตกรรมปุ๋ยคีเลตพบว่า สวนทุเรียนมีผลผลิตที่มากขึ้น ผลมีขนาดใหญ่ เพิ่มโอกาสในการทำตลาดระดับสูง และการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ย และอาหารเสริมอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,