พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ปุ๋ยอะมิโนคีเลตสำหรับพืชเศรษฐกิจ

นักวิจัย สวทช. วิจัยและพัฒนาธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชด้วยเทคโนโลยีคีเลชั่น ช่วยให้การดูดซึมธาตุอาหารของพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านกระบวนการห่อหุ้มในระดับโมเลกุลให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ดี ช่วยป้องกันการตกตะกอนทั้งในสารละลายและในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถฉีดพ่นได้ทางใบ

continue reading »