นวัตกรรมอาหาร กลุ่ม Smart processing and packaging

ผลงาน นวัตกรรมอาหาร กลุ่ม Smart processing and packaging โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการโปรแกรมสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร TDG Food and Feed สวทช.

continue reading »