ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เทคโนโลยีช่วยขับขี่รถอย่างปลอดภัย

G-box เป็นอุปกรณ์ผู้ช่วยการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ ที่คาดว่าจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนด และประมาท ด้วยระบบแจ้งเตือน ป้องกันการเกิดความเสียหาย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน

continue reading »