G-box คือ อุปกรณ์เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์ เดินทางอย่างปลอดภัย ด้วยการช่วยเตือน ช่วยตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูลของการขับขี่รถ ฯลฯ ไปยังศูนย์ข้อมูล ทำให้กำหนดจุดหมาย และเพื่อเชื่อมโยงกับ ระบบขนส่งจราจรอัจฉริยะในอนาคต G-box เป็นอุปกรณ์ที่ถูกสร้าง และพัฒนาขึ้น บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded system) และโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ (Open Source Software)

G-box เป็นอุปกรณ์ผู้ช่วยการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ ที่คาดว่าจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนด และประมาท ด้วยระบบแจ้งเตือน ป้องกันการเกิดความเสียหาย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการขน ส่งสินค้าและชีวิต และตอบคำถามเรื่องระยะทาง และเวลาในการขนส่งได้ รองรับระบบติดตามยานพาหนะ และ ระบบสื่อสาร 2 ทาง เก็บข้อมูลย้อนหลัง เมื่อเกิดอุบัติ และก่อนเกิดอุบัติเหตุ เมื่อมีการสอบสวนเพื่อหาหลักฐาน

 

Tags: , , , , , , , , ,